Regulamin

I. DEFINICJE:
 • Regulamin
  Niniejszy dokument.
 • Sklep internetowy
  Niniejsza strona o nazwie LUXIE, za pomocą której można sprzedać i zakupić produkty.
 • Sprzedający
  Osoba fizyczna, która wystawia produkty w sklepie LUXIE i ponosi za nie odpowiedzialność. Jednocześnie oświadcza, że sprzedawany przez nią produkt jest autentyczny.
 • Użytkownik
  Osoba, która korzysta z usług świadczonych przez LUXIE i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 • Kupujący
  Osoba fizyczna, która planuje zakupić lub kupuje produkty wystawiane na stronie LUXIE.
 • Właściciel/Administrator strony
  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą związaną ze sklepem internetowym LUXIE.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego LUXIE administrowanego przez firmę: NAZWA, ADRES, NIP
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy:
 • sprzedaży produktów pomiędzy Sprzedającym a LUXIE,
 • sprzedaży i zakupu produktów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,
 • zakupu produktów pomiędzy Kupującym a LUXIE
 1. Regulamin ten przestrzegać muszą wszyscy Użytkownicy sklepu internetowego LUXIE
 2. Ceny podane przy produktach wystawianych przez Sprzedających podlegają negocjacji.
 3. Właściciel strony oraz Sprzedający nie są producentami produktów wystawianych na stronie LUXIE.
 4. Sklep internetowy LUXIE:
 • pośredniczy w zakupie torebek, zabezpiecza płatności i weryfikuje autentyczności i jakość produktów.
 • wystawia własne produkty, które można zakupić.

7. Sprzedaż i zakup produktów dostępnych na stronie LUXIE jest możliwa dopiero po rejestracji.

8. Dostawa produktów oraz ich sprzedaż i zakup możliwy jest na terenie Polski.

III. REJESTRACJA

 1. Użytkownikiem strony mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza, w którym należy podać login, hasło, imię, nazwisko, płeć, kraj zamieszkania oraz adres e-mail.
 3. Konto w Sklepie internetowym zostanie aktywne po potwierdzeniu go za pomocą linka aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail.
 4. W wyniku rejestracji Użytkownik staje się posiadaczem konta na LUXIE, dzięki któremu może dokonywać zakupów i sprzedaży produktów.
 5. Logowanie się możliwe jest za pomocą adresu e-mail, ale także za pośrednictwem serwisów społecznościowych, które powiązane zostały z serwisem LUXIE.
 6. Użytkownik może zarejestrować więcej niż jedno konto pod warunkiem, że wykorzysta do każdego inny adres e-mail.
 7. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta w serwisie wysyłając e-mail pod adres biuro@luxie.pl

IV. WYSTAWIANIE OFERTY W LUXIE

 1. Do  wystawienia ofert w sklepie LUXIE wymagane jest posiadanie konta użytkownika.
 2. Wystawienie produktu w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie formularza służącego do sprzedaży, w którym Użytkownik musi wypełnić niezbędne dane oraz załadować zdjęcia produktu.
 3. Oferta zostanie opublikowana dopiero po zatwierdzeniu jej zawartości przez Właściciela strony.
 4. Sprzedający jest zobowiązany podać wymagane informacje o produkcie, tj. nazwa i marka produktu; opis produktu i jego wymiary; materiał, z jakiego został wykonany oraz kolor; jego aktualny stan oraz propozycję ceny.
 5. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do odrzucenia publikacji oferty, jeżeli nie spełnia ona następujących kryteriów: odpowiednio oświetlone zdjęcia produktu (minimum 3), które powinny prezentować wszystkie jego aspekty oraz zdjęcia wskazujące na wady produktu.
 6. Oferta tego samego produktu może być wystawiona wyłącznie jeden raz. Powielanie tej samej oferty wiąże się z jej usunięciem przez Właściciela strony i ograniczeniem funkcji Sprzedającego.
 7. Sprzedający, który wystawia ofertę, deklaruje, że informacje na jej temat są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Wystawienie nieoryginalnych produktów wiąże się z konsekwencjami natury prawnej.
 9. Wyjściowa cena produktu zaproponowana przez Sprzedającego może podlegać negocjacji.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakup produktów wystawianych przez LUXIE.
 • W celu złożenia zamówienia należy założyć konto użytkownika, następnie dodać produkt do koszyka i opłacić go.
 1. Zakup produktów wystawianych przez Sprzedających.
 • W celu złożenie zamówienia należy dodać produkt do koszyka i czekać na potwierdzenie przez Sprzedającego.
 • Użytkownik ma też możliwość negocjacji ceny, która jest możliwa wyłącznie przed dodaniem go do koszyka. Dodanie produktu do koszyka jest jednoznaczne z akceptacją ceny zaproponowanej przez Sprzedającego.
 • Użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące oferty za sprawą specjalnego formularza
 • Użytkownik ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia jego przyjęcia. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany zapłacić.
 • Po potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wysyła je do weryfikacji na koszt LUXIE. Po pomyślnej weryfikacji, produkt wysyłany zostaje do Kupującego.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 1. LUXIE nie jest stroną w umowie zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. LUXIE jest stroną umowy w przypadku, gdy Kupujący kupuje produkty wystawione przez Właściciela strony.
 3. Po złożeniu zamówienia LUXIE potwierdza Kupującemu ten fakt i następnie przystępuje do czynności związanych z jego realizacją. Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zamówienia.
 4. O etapie realizacji zamówienia Kupujący informowany jest za pomocą zmieniającego się na stronie statusu zamówienia.
 5. LUXIE, od momentu otrzymania produktu od Sprzedającego, przeprowadza proces jego weryfikacji, który trwa do 72 godzin. Pieniądze za sprzedany produkt Sprzedający otrzyma na swoje konto do 3 dni.

VII. OPŁATY I PROWIZJE

 1. Usługi świadczone przez LUXIE są odpłatne. LUXIE pobiera prowizję od sprzedaży produktów wystawianych przez Sprzedającego, tj. 15% od ceny sprzedaży.
 2. Ceny produktów znajdujących się na stronie podawane są w złotych polskich.
 3. Opłata za zakupione produkty możliwa jest tylko w formie elektronicznej za pomocą karty kredytowej w systemie Paypal oraz przelewem na poniższe dane:
 • dane do przelewu w polskich złotych

Odbiorca: LUXIE

Adres odbiorcy: Polska  

Nazwa i adres banku: BNP PARIBAS BANK POLSKA

IBAN: PL32203000745996010108841619

SWIFT/BIC: PPABPLPK

 • dane do przelewu w euro

Odbiorca: LUXIE

Adres odbiorcy: Wielka Brytania

Nazwa i adres banku: THE CURRENCY CLOUD LIMITED

IBAN: GB15TCCL04140427083865

SWIFT/BIC: TCCLGB3L

 1. Koszt dostawy produktów wystawianych przez Sprzedającego w Sklepie internetowym ponosi całkowicie Właściciel firmy LUXIE.

VIII. REKLAMACJA

 1. Użytkownicy posiadają prawo do złożenia reklamacji w przypadku zniszczenia produktu w trakcie transportu.
 2. Reklamacje należy złożyć w formie elektronicznej i powinna zawierać ona adres e-mail, login, opis wady oraz propozycję sposobu rozstrzygnięcia, tj. zwrot torebki i zwrot pieniędzy albo zachowanie torebki i obniżenie jej ceny.
 3. LUXIE zapoznaje się z reklamacją w przeciągu 14 dni od daty jej otrzymania i wysyła odpowiedź na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników LUXIE w miejscach do tego przeznaczonych przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z dostępną na niniejszej stronie Polityką Prywatności.
 2. Umowy zawierane mogą być zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 3. W przypadku zakupu Użytkownikom udostępniane są dane osobowe innych Użytkowników, dlatego zobowiązani są oni nie ujawniać poufnych informacji osobom trzecim.
 4. W sytuacjach spornych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, tj. Kodeksu cywilnego, prawa konsumenta i ustaw dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. LUXIE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie tej poinformuje za pomocą adresu e-mail oraz niniejszej zakładce przynajmniej 7 dni przed zmianą.
×

Dołącz do listy oczekujących Proszę zostawić email aby otrzymać powiadomienie o dostępności wybranego produktu.